Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Poliskommissarie som i tjänsteställning, tjänsteår eller utbildningsgrad står under äldre kommissarier.

Finsk beskrivning

nuorempi komisario, nuorempi komissaari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 124–132 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk