Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman i kansliuppgifter vid Högsta domstolen, av nionde rangklassen. Han ansvarade för de ärenden som hänsköts till honom av en äldre justitiesekreterare eller en yngre justitiesekreterare (av högre lönekategori). Tjänsten fanns ursprungligen i senatens justitiedepartement under beteckningen kanslist.

Finsk beskrivning

alemman palkkausluokan nuorempi oikeussihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919, 1932, 1942, 1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 16, 18: 18.

Andra språk

Dåtida finska nuorempi oikeussihteeri alemmassa palkkaluokassa