Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1918 tjänstebeteckning för hög föredragande tjänsteman vid Högsta domstolen, vilken ansvarar för ärendenas expediering. Tjänsten fanns ursprungligen vid senatens justitiedepartement under beteckningen referendariesekreterare. Yngre justitiesekreterare stod under en äldre justitiesekreterare i rang och uppgifter.

Finsk beskrivning

vanhempi oikeussihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 18: 18 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/