Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokollförande och vid behov också föredragande tjänsteman i Högsta domstolen, med rang i sjunde rangklassen. Han ansvarade för de ärenden som den äldre justitiesekreteraren överförde på honom. Tjänsten fanns ursprungligen i senatens justitiedepartement under beteckningen protokollssekreterare.

Finsk beskrivning

ylemmän palkkausluokan nuorempi oikeusihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919, 1932, 1942, 1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 16, 18: 18.