Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i sekreterar- eller kanslistuppgifter vid Högsta domstolen sedan 1918. De yngre justitiesekreterarna delades in i en högre och lägre lönekategori, vilket också inverkade på deras arbetsuppgifter.

Finsk beskrivning

nuorempi oikeussihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 18: 18.