Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en lägre kategori läkarlärlingar.

Finsk beskrivning

nuorempi lääkärioppilas

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 490.

Heinricius, Gustaf , Om medicinalväsendet i det s.k. Gamla Finland. I: Kaukomieli IV 1910 , 12.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 149.

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, III 1980 , 452.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 676.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 203.

Andra språk

Ryska lekarskij učenik