Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med förra hälften av 1700-talet benämning på person som genom lärlingspraktik utbildades till läkare. I Gamla Finland fanns under ståthållarskapsperioden 1784–1797 i kretsarna medicinae discipler, indelade i två klasser, äldre och yngre. De lydde under kretsläkarna.

Finsk beskrivning

lääkärioppilas

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 490.

Heinricius, Gustaf , Om medicinalväsendet i det s.k. Gamla Finland. I: Kaukomieli IV 1910 , 12.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 149.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 676.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 203.