Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ eller ämbete som tilldelats myndighet att upprätthålla ordning och tukt.

Finsk beskrivning

kurinpidosta vastaava viranomainen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 440 (myndighet).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 75 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kurinpitovalta

Synonymer

disciplinarmyndighet