Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Överkrigsdomstolens kansli som biträdde äldre överauditören i hans tjänsteåligganden, med rang i sjätte rangklassen.

Finsk beskrivning

nuorempi sotaylituomari, nuorempi yliauditööri

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 420 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 127: § 4, 25–29: 404, 407 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org