Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledande tjänsteman vid Överkrigsdomstolen från och med 1920 och chef för domstolens kansli, med rang i femte rangklassen.

Finsk beskrivning

vanhempi yliauditööri

vanhempi sotatuomari

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 420.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 127: § 4, 25–29: 404, 407 .

Andra språk

Dåtida finska vanhempi sotaylituomari