Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland byföreståndare tillhörande allmogen för övervakning av ordningen och medverkan i verkställigheten av myndigheternas beslut. Fanns även i Gamla Finland. Också svenskspråkig benämning för de funktionärer i det ryska samhället som på ryska betecknades med termen ”starosta”.

Finsk beskrivning

starosta, vanhin

Källor

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 21.

Kijanen, Pekka , Venäläis-suomalainen sanakirja, osa 2 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912–1913 , 527.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 166.

Lerche, Fr. , Rysk-svensk ordbok , Helsingfors: Kejserliga Senaten 1896 , 837.

Andra språk

Tyska der Älteste
Ryska starosta