Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för Försäkringsdomstolens högsta chef och främsta juridiskt bevandrade ledamot.

Finsk beskrivning

vanhempi vakuutustuomari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 55 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 912: § 9: 1980 .