Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för juridiskt bevandrad föredragande tjänsteman och ledamot av Försäkringsdomstolen, underställd äldre försäkringsdomaren. Tjänsten inrättades 1942 med själva domstolen. Den yngre försäkringsdomaren var samtidigt ordförande i en av domstolens avdelningar under den tid som domstolen var uppdelad i två avdelningar.

Finsk beskrivning

vanhempi vakuutustuomari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 55 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 912: § 10: 1980–1981 .