Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för Försäkringsdomstolens kanslichef och högsta föredragande tjänsteman från och med 1942. Sekreteraren ansvarade också för fördelningen av ärendena bland föredragande och expedieringen av de av honom föredragna ärendena. Han satt vid behov också i domstolen och utarbetade domstolens årsberättelse.

Finsk beskrivning

ylemmän palkkaluokan sihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 912: § 11: 1981.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

sekreterare av högre avlöningsklass