Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av kollegiets kontor som handhade post, föredragning av inkommande ärenden till plenum samt utskrift av beslut. Kansliet leddes av en sekreterare och sysselsatte kanslister och kopister.

Finsk beskrivning

kollegion kanslia

Yksi kollegion toimistoista, jossa käsiteltiin postia, valmisteltiin asioiden esittelyä täysistunnolle sekä kirjoitettiin puhtaaksi päätöksiä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 203.