Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föredragande tjänsteman vid Högsta förvaltningsdomstolen, av sjunde eller nionde rangklass. Den yngre förvaltningssekreteraren ansvarade för de uppgifter som den äldre förvaltningssekreteraren förde över på honom. Han utnämndes på domstolens framställning, efter att tjänsten hade varit lediganslagen.

Finsk beskrivning

nuorempi hallintosihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919, 1982 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 746 (förvaltningssekreterare).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 2, 4–5, 14: 22–23, 25 .