Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föredragande tjänsteman vid Högsta förvaltningsdomstolen, av sjunde rangklass. Han ansvarade för de uppgifter som den äldre förvaltningssekreteraren förde över på honom.

Finsk beskrivning

nuorempi hallintosihteeri ylemmässä palkkaluokassa

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919, 1932, 1942, 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 746 (förvaltningssekreterare).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 4–5, 14: 23, 25 .