Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föredragande tjänsteman vid Högsta förvaltningsdomstolen, av nionde rangklass. Han ansvarade för de uppgifter som den äldre förvaltningssekreteraren eller den yngre förvaltningssekreteraren i högre lönekategori förde över på honom.

Finsk beskrivning

nuorempi hallintosihteeri alemmassa palkkaluokassa

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919, 1932, 1942, 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 746 (förvaltningssekreterare).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 4–5, 14: 23, 25 .