Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän tjänstebeteckning för föredragande tjänsteman i och ledamot av Försäkringsdomstolen.

Finsk beskrivning

vakuutustuomari

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 912: § 10: 1980–1981 .

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 498.