Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Med äldre byte avsågs före 1688 byte av gods mellan kronan och enskilda som ingåtts före 1655, från och med 1688 sådana byten som tillkommit före 1681. Granskningen av äldre byten upphörde 1731.

Finsk beskrivning

varhaisempi vaihto*

maanvaihto, joka on tapahtunut kruunun ja yksityisen välillä ennen vuotta 1655 (jos lausunto annettiin ennen vuotta 1688) tai vuotta 1681 (vuoden 1688 jälkeen)

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 149.