Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byte av gods mellan kronan och enskilda som skett mellan 1680 och 1723.

Finsk beskrivning

vanha maanvaihto*

vuosien 1680–1723 välillä tapahtunut maanvaihto kruunun ja yksityisen välillä

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 149.

Andra språk

Inga termer på andra språk