Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Generellt skattefri jord som tillhörde kyrkan och som kommit i kyrkans ägo före 1301.

Finsk beskrivning

vanha kirkonmaa*

jo ennen vuotta 1301 kirkolle kuulunut ja verovapaa maa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 174.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 681.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk