Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde tillhörande en grupp som åtnjöt skattefrihet i Äyräpää i Viborgs län i slutet av 1500-talet. Bönderna hade under ryska kriget bildat en särskild fana. Efter fredsslutet tillförsäkrades de en viss skattefrihet som gjorde dem till en sorts knapadel. Deras antal var i början av 1600-talet 146 i Äyräpää och 50 i Jääskis.

Finsk beskrivning

vapaa talonpoika (Viipurin lääni)

Ryhmä talonpoikia, jotka oli vapautettu veroista 1500-luvulla Äyräpäässä Viipurin läänissä palveltuaan Venäjää vastaan käydyssä sodassa erillisessä lippukunnassa.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk