Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Femtedelen av ett öre.

Finsk beskrivning

äyrin viidesosa

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Andra språk

Inga termer på andra språk