Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig avgift som infördes 1627 och skulle erläggas av varje person över tolv år. Formellt var den en ersättning för rätten att använda handkvarn. Femmarkshjälpen ersattes 1634 av mantalspenningarna.

Finsk beskrivning

viiden markan apu*; käsimyllyjen käytöstä peristty vero vuodesta 1627 lähtien, korvattiin sittemmin manttaaliverolla

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare