Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byte av gods mellan kronan och enskilda som ingicks efter 1723.

Finsk beskrivning

uusi vaihto*

kruunun ja yksityisen välillä vuoden 1723 jälkeen tapahtunut maanvaihto

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 149.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid