Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nytt hemman, gammalt skattetal för beräkning av fast jordeboksränta för hemman.

Finsk beskrivning

uusi tila, pysyvästi määriteltyä maakirjaverosummaa maksava tila

Maakirjaveron maksamista varten luotu vanha veroluku.

Källor

Inga källor