Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Kriminalcentralens signalementsbyrå, i tjänsteår eller utbildning överordnad lägre byråbiträden.

Finsk beskrivning

vanhempi toimistoapulainen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 334 (byråbiträde).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 494: § 13: 1194–1195 .

Andra språk

Inga termer på andra språk