Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Kriminalcentralen, grundad 1937, för att sköta centralregistret över brottslingars signalement, identifiera brottslingar och undersöka till exempel fingeravtryck. Byrån förestods av en avdelningsföreståndare med biträde av ett äldre och ett yngre byråbiträde.

Finsk beskrivning

tuntomerkkitoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940: 109 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 494: § 6: 1193.