Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den i Norden viktigaste typen av urkund. Under medeltiden kunde var och en skaffa sig sigill men det förekom ändå en uppfattning om att vissa sigill var autentiska. Det innebar att de ägde allmän beviskraft också i ärenden som inte direkt berörde sigillanten. I vissa fall jämställdes underskriften med sigillet. I synnerhet kungliga och furstliga personer, världsliga ämbetsmän, biskopar, domkapitel, kloster och städer uppträdde som sigillanter i för dem helt främmande sammanhang.

Finsk beskrivning

sinettiasiakirja

tärkein asiakirjatyyppi Pohjoismaiden alueella; Keskiajalla pystyi jokainen hankkimaan sinetin, jolla asiakirjan lainvoimaisuus varmistettiin. Korkea-arvoisempien henkilöiden tai instituutioiden sinettiä käytettiin myös yleisenä vahvistavana sinettinä kaikenlaisissa asiakirjoissa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 246f.

Andra språk

Inga termer på andra språk