Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sigill, i synnerhet om en furstes, ett rikes eller en stads officiella sigill, ibland också om det mindre sigill som i synnerhet under medeltiden trycktes på baksidan av ett större sigill.

Finsk beskrivning

yksityissinetti (ruhtinas, valtakunta tai kaupunki), salasinetti

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 56.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 505.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

insegel
signet