Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beseglingsformel. Sigillatio ingår som ett element i eschatokollet i ett medeltida diplom.

Finsk beskrivning

sinetöinti, sinetöintikaava

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk