Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman av hög rang som förvarade och ansvarade för landets riks- och regentssigill.

Finsk beskrivning

sinetinvartija

maan valtakunnan- ja hallitsijansinettileimaisimista vastannut korkea virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 229.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 74.

Andra språk

Franska Garde des sceaux
Tyska siegelbewahrer

Se vidare