Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det stora rikssigillet med S:t Eriks bild från 1439. Sigillet användes inte efter 1526. Riksklämman förvarades av kanslern. Anskaffningen torde ha påverkats av den unionsakt som utarbetades 1436, i vilken det föreslogs att varje rike skulle ha en av kungen utnämnd överste kansler med ”riksens insegel till saker som därtill höra”.

Finsk beskrivning

suuri valtakunnansinetti, valtakunnansinetti (vuodelta 1439)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 577.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

riksens insegel
riksens klämma
vårt rikets insegel