Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den sfragistiska termen för vissa stora sigill och/eller de verktyg som använts för att framställa dem. Benämningen är tidigast känd från drottning Margarets vidimation den 21 januari 1388. Klämman var ursprungligen en typ av dubbelsigill men senare användes benämningen också om vissa stora ensidiga sigill. Det mest kända är det svenska rikssigillet av år 1439.

Finsk beskrivning

sinetti

Ruotsin valtakunnan sinetti; Lähinnä suurikokoisista valtiollisista sineteistä käytetty termi.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 577.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare