Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Klockringning med korta, avbrutna slag, dels bruklig som signal för att eld utbrutit inom ett visst område, dels ända sedan medeltiden använd i kyrkans tjänst. Klämtningen förekom under medeltiden huvudsakligen vid tre tillfällen: då brödet och vinet vid nattvarden upplyftes (den så kallade elevationen), vid gudstjänstens slut samt slutligen varje middag och afton som maning till bön. Klämtning vid nattvarden avskaffades 1593, likaledes middags- och aftonklämtningen, som senare återupptogs.

Finsk beskrivning

läppäys, kello lyhyt soitto

Kellonsoitto, joka koostuu lyhyistä, keskeytetyistä lyönneistä. Käytettiin merkkiäänenä tulipalon syttymisestä, mutta myös kirkollisten ajankohtien osoittamiseen: kun ehtoollisviini ja -leipä kohotettiin, kun jumalanpalvelus oli loppu sekä keskipäivän aikaan ja iltaisin kehoituksena rukoukseen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare