Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Häradssigill. Sigillet användes åtminstone fr.o.m.1500-talet bl.a. till att, vid sidan av den eller de berörda tjänstemännens underskrift, bestyrka häradshandlingars riktighet, framför allt i fråga om domböcker och uppbördshandlingar som skulle granskas av högre instans.

Finsk beskrivning

kihlakunnan sinetti

Kihlakunnan oma sinetti, jota käytettiin ainakin 1500-luvulta lähtien todistamaan, virkamiehen allekirjoituksen ohella, asiakirjan paikkansapitävyys.

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 493 (kihlakunnanarkku). http://runeberg.org/pieni/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 , 1883 (insegel). http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB II: § 6 (insegel).

Andra språk

Dåtida finska kihlakunnan sinetti

Synonymer

insegel