Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som hade uppsikt över häradets skogar.

Finsk beskrivning

kihlakunnanmetsänvartija*, kihlakunnanriistanvartija*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.