Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på mål som hörde till häradsrätts jurisdiktion eller som hade upptagits till behandling vid häradstinget. Termen användes särskilt under autonoma tiden

Finsk beskrivning

kihlakunnanoikeuteen kuuluva juttu

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 156.

Andra språk

Dåtida finska kihlakunnanoikeusjuttu

Tid