Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den rätt som tillämpades vid häradssyn.

Finsk beskrivning

kihlakunnankatselmusoikeus

kihlakunnaketselmuksissa sovellettu oikeus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 959.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 354 (kihlakunnankatselmus).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/