Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dom fälld av allmän domstol efter en häradssyn.

Finsk beskrivning

kihlakunnankatselmustuomio*

Yleisen tuomioistuimen kihlakunnankatselmuksen jälkeen langettama tuomio.

Källor

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 601.

Almquist, Jan Eric , Rågång, administrativ gräns och riksgräns: deras utmärkande och fastställelse med särskild hänsyn till lantmätarnes verksamhet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 591–629 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .