Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Märke på försegling (av till exempel brev) eller som kännetecken använt stämpelmärke (för till exempel en stad eller myndighet) som betecknar stämplarens rättigheter (privilegier). Det förra kallas öppet (volant) sigill, det senare stadssigill. De medeltida städerna hade egna sigillstampar med vilka viktiga handlingar bekräftades. Sigillen var föregångare till stadsvapnen från 1600-talet.

Finsk beskrivning

sinetti, sinettileimasin

Esimerkiksi kirjeen sulkeva kuvioitu sinetti tai kaupungin käyttämä leimausmerkki, joka osoitti leimaajan privilegiot. Edellistä kutsuttiin avoimeksi sinetiksi, jälkimmäistä kaupunginsinetiksi. Keskiajalla kaupungeilla oli omat sinettileimasimet, joilla tärkeät asiakirjat vahvistettiin. Sinetti oli kaupunginvaakunan edeltäjä.

Källor

Inga källor