Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pergamentets nedre oskrivna kant. För att ett brev skulle kunna bära ett tungt sigill som hängdes vid ett snöre eller en pergamentremsa veks pergamentets nedre kant varigenom de skåror som gjorts för sigillsnörena passerade genom ett dubbelt lägg av pergamentet. Påvliga bullor har vissa kuriala påskrifter på eller under plican.

Finsk beskrivning

pergamentin alempi kirjoittamaton reuna (johon sinetti kiinnitettiin)

Källor

Inga källor