Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pergamenthandskrift i bokform. Pergamentet hade många fördelar framom papyrusen. Det var betydligt starkare, lättare att hantera och kunde också återanvändas.

Finsk beskrivning

pergamenttikäsikirjoitus sidottuna kirjaksi

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 574f.

Andra språk

Inga termer på andra språk