Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning som mindre allmänt användes även i Ryssland om 1734 års lag.

Finsk beskrivning

vuoden 1734 laki

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 82.

Des Schwedischen Reichs Gesetz: genehmigt und angnommen auf dem Reichstage im Jahr 1734 1807 , titelblad.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 13.

Granfelt, O. Hj. , Rättsskipningen i Gamla Finland under ryska tiden (1721–1811). I: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1931 , 309.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 .

Andra språk

Tyska das neue Gesetz, des Schwedischen Reiches Gesetz
Ryska novoje uloženie, novoe švedskoe uloženie, švedskoe uloženie, kodeks Fridricianov