Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Des Schwedischen Reichs Gesetz: genehmigt und angnommen auf dem Reichstage im Jahr 1734 1807 .


C

Benämning som mindre allmänt användes även i Ryssland om 1734 års lag.