Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Med stadslagen avsågs Magnus Erikssons stadslag som gällde i städerna i delar av Gamla Finland som Sverige avträtt 1721, men som senare till vissa delar ersattes av 1734 års lag. Stadslagen ingick i beteckningen gamla lagen, som började användas i Gamla Finland 1742.

Finsk beskrivning

kaupunginlaki

Källor

Des Reichs Schweden Stadt-Recht. Welches auf des Großmächtigen Hochgebornen Fürsten und Herrn Gustav Adolphs, der Schweden etc. König etc. Ausgegangenen Befehl Anno 1618 gedruckt 1709 .

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 13.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 325.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 .

Andra språk

Ryska gorodskoe uloženie
Dåtida finska kaupunkilaki
Tyska Schwedisches Stadtrecht, Schwedisches Stadtgesetz