Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som ansvarade för brandskyddet i sin del av staden. Enligt stadslagen skulle det finnas två hövitsmän i varje kvarter.

Finsk beskrivning

kaupunginosan palontorjunnan johtaja

Henkilö, joka vastasi palontorjunnasta kaupunginosassaan. Kaupunkilain mukaan joka korttelissa tuli olla kaksi tällaista johtajaa.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 211. http://runeberg.org/nf/

Starbäck, C. Georg & P. O. Bäckström , Berättelser ur Svenska historien I–XI , Ny reviderad uppl. , Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1885–1886 , 750. http://runeberg.org/sverhist/