Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär tjänst som ibland förekom inom en fänika under 1500-talet. Lutenampten kunde biträda fänikans hövitsman eller fänrik.

Finsk beskrivning

lutenampt

1500-luvun sotilasarvo, saattoi toimia lippukunnan käskynhaltijan tai vänrikin sijaisena

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 407.

Andra språk

Inga termer på andra språk