Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som innehades av Sten Sture d.ä., Svante Nilsson och Sten Sture d.y.

Finsk beskrivning

Ruotsin valtakunnanhoitaja ja käskynhaltija*

Ruotsin valtionhoitaja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 406.